ಕಂಪನಿ ಸುದ್ದಿ

  • Maintenance of Vulcanizing Press

    ವಲ್ಕನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನ ನಿರ್ವಹಣೆ

    ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಜಂಟಿ ಸಾಧನವಾಗಿ, ವಲ್ಕನೈಸರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಂತೆಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಲ್ಕನೈಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರೆಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವಾ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಿ ...
    ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು